Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Železník (Sirk, Turčok)
zdroj: https://sk.wikipedia.org
pridané:
15.5.2023

Železník vznikol ako banícka osada, o čom dodnes svedčí stôp po banskej činnosti v jeho okolí. Nachádza sa tu mnoho štôlní, v osade sa zachovala radová zástavba baníckych domčekov, ako aj dve bytovky, postavené Rimamuránskou spoločnosťou, budova jej riaditeľstva, či stará kolkáreň a kino, ktoré boli postavené pre jej zamestnancov.

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%ADk_(Sirk,_Tur%C4%8Dok)

Železník

https://sk.wikipedia.org