Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

História obce Ľubietová
zdroj: https://chatgptproxy.me
pridané:
23.4.2023

Ľubietová je obec na Slovensku, nachádzajúca sa v Banskobystrickom kraji, v okrese Banská Bystrica. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1256, kedy sa uvádza ako “Lyubotha”. V stredoveku patrila obec do majetku banskobystrických biskupov a bola významným strediskom baníctva, najmä striebra a medi. V 16. storočí tu bola postavená kamenná gotická bazilika sv. Jakuba, ktorá je dnes najvýznamnejšou pamiatkou obce.

Počas tureckých vpádov bola obec niekoľkokrát ohrozená. V 18. a 19. storočí bola obec známa výrobou kvalitných remeselných výrobkov, ako boli napríklad zvonoviny, koše a kovové výrobky. Starú tradíciu má v Ľubietovej hrnčiarstvo vďaka výskytu kvalitnej hrnčiarskej hliny. V 20. storočí sa obec stala súčasťou socialistického Československa. V súčasnosti je obec známa svojou turistickou atraktivitou, najmä vďaka svojim prírodným krásam a historickým pamiatkam.

Tento text vygenerovala AI: https://chatgptproxy.me

Lubietova

https://chatgptproxy.me