Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Magurský zlatý chodník
zdroj: https://magurka-liptov.sk
pridané:
29.1.2023

Tvorí ho 11 tabúľ umiestnených...

Viac: https://magurka-liptov.sk/magursky-zlaty-chodnik/

Bašovňa na Magurke 2018
Foto: rs

https://magurka-liptov.sk